งาน Food Carnival 2012

Last updated: May 16, 2017  |  1657 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารและกิจกรรม

งาน Food Carnival 2012

พฤศจิกายน 2555 : บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด ได้รับโลห์รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงาน Food Carnival 2012