กล่องเค้ก&คุ้กกี้ (Cake&Cookie Box)

New

GB093

Pack of 20 pieces.

฿ 100 ฿ 100
New

GB092

Pack of 20 pieces.

฿ 100 ฿ 100
New

GB091

Pack of 10 pieces.

฿ 120 ฿ 120
New

GB090

Pack of 10 pieces.

฿ 120 ฿ 120
New

GB089

Pack of 10 pieces.

฿ 120 ฿ 120
New

GB088

Pack of 10 pieces

฿ 120 ฿ 120
New

GB087

Pack of 20 pieces

฿ 200 ฿ 200
New

GB086

Pack of 5 pieces

฿ 150 ฿ 150
New

GB085

Pack of 5 pieces

฿ 140 ฿ 140
New

GB084

Pack of 20 pieces

฿ 85 ฿ 85
New

GB083

Pack of 20 pieces. (without cupcake lock)

฿ 110 ฿ 110
New

GB082

AG-D5-010 7.5x11.5x9 cm @ 20 pcs.

฿ 110 ฿ 110
New

GB081

AC-F6-000 12x16x6 cm @ 20 pcs.

฿ 110 ฿ 110
New

GB080

AC-F1-011 12x16x6 cm @ 20 pcs.

฿ 110 ฿ 110
New

GB079

AC-F1-010 12x16x6 cm @ 20 pcs.

฿ 110 ฿ 110
New

GB078

AC-A1-007 12.7x12.7x6.5 cm @ 20 pcs.

฿ 90 ฿ 90
New

GB076

AJ-B1-000 Handle Box with Window White @ 20 pcs.

฿ 270 ฿ 270
New

GB077

AG-A1-007 Blue Flower Design Cake Box 7.5x11.5x9(H)@20 pcs.

฿ 240 ฿ 240
New

GB055

GB-904 Kraft Paper Box (Craft) 10.5x16.5x4 (H) cm @ 20 Pcs

฿ 100 ฿ 100
New

GB048

AG-A5-000 Cake Box 1 Layer Kraft 7.5x11.5x9(H)@20 pcs.

฿ 180 ฿ 180
New

GB047

AC-B1-000 Snack Box White 12x16x6 (H) cm @ 20 Pcs.

฿ 100 ฿ 100
New

GB046

AC-B1-010 Snack Box, Red Blue Flower Pattern 12x16x6 (H) cm @ 20 Pcs

฿ 180 ฿ 180
New

GB045

AC-B6-000 Snack Box (Craft) 12x16x6 (H) cm @ 20 Pcs.

฿ 180 ฿ 180
New

GB009

AG-B5-000 Cake Camera (Craft) 2 layers 11.5x15.7x9 (H) cm @ 20 pcs.

฿ 220 ฿ 220