ดอลลี่ (Doilies)

New

GB197

pack of 100 pieces (can not be baking)

฿ 130 ฿ 130
New

GB195

Pack of 100 pieces (can not be baking)

฿ 130 ฿ 130

DOI007

8028 10" Round Paper Lace Doilies 3 Pound Size

฿ 145 ฿ 145

DOI006

8025 8.5" Round Paper Lace Doilies 2 Pound Size

฿ 120 ฿ 120

DOI005

8023 7.5" Round Paper Lace Doilies

฿ 100 ฿ 100

DOI004

8021 6" Round Paper Lace Doilies

฿ 75 ฿ 75

DOI003

8020 5.5" Round Paper Lace Doilies

฿ 65 ฿ 65

DOI002

8019 5" Round Paper Lace Doilies

฿ 60 ฿ 60

DOI013

8018 4.5" Round Paper Lace Doilies

฿ 55 ฿ 55

DOI001

8017 4" Round Paper Lace Doilies

฿ 50 ฿ 50