ถ้วยอบกระดาษ (Paper Baking Cup)

New

MUF019

4002 Panettone PT NO.3

฿ 79 ฿ 79
New

MUF018

4000 Panettone PT NO.1

฿ 109 ฿ 109
New

MUF017

4001 Panettone PT NO.2

฿ 89 ฿ 89
New

MUF016

4003 Panettone PT NO.4

฿ 69 ฿ 69
New

SSP002

2816 Paper Baking Cup-Brown @ 800

฿ 129 ฿ 129
New

GU124

Small Black Tulip 30x65(H) mm@100

฿ 110 ฿ 110
New

GU123

Small White Tulip 30x65(H) mm@100

฿ 110 ฿ 110
New

GU122

Small Light Brown (Kraft) Tulip 30x65(H) mm@100

฿ 110 ฿ 110
New

GU121

Small Brown Tulip 30x65 mm@100

฿ 110 ฿ 110
New

GU120

Black Tulip@100

฿ 120 ฿ 120
New

GU119

White Tulip Baking Cups 50x80(H) mm@100

฿ 120 ฿ 120

GU102

Light Brown (Kraft) Tulip 50x80(H) mm@100

฿ 120 ฿ 120

PM172

PM2518 Brown Base 25 mm Height 18 mm

฿ 99 ฿ 99

PM171

PM2518 Red Base 25 mm Height 18 mm

฿ 99 ฿ 99

PM207

PM2518 Green Base 25 mm Height 18 mm

฿ 99 ฿ 99

PM170

PM2518 Orange Base 25 mm Height 18 mm

฿ 99 ฿ 99

PM169

PM2518 Yellow Base 25 mm Height 18 mm

฿ 99 ฿ 99

PM168

PM2518 White Base 25 mm Height 18 mm

฿ 69 ฿ 69

PM086

CN0450 Brown(Square) Base 45x45 mm Height 25 mm

฿ 309 ฿ 309

PM085

CN0450 Red(Square) Base 45x45 mm Height 25 mm

฿ 299 ฿ 299

PM084

CN0450 Green(Square) Base 45x45 mm Height 25 mm

฿ 299 ฿ 299

PM083

CN0450 Orange(Square) Base 45x45 mm Height 25 mm

฿ 299 ฿ 299

PM082

CN0450 Yellow(Square) Base 45x45 mm Height 25 mm

฿ 299 ฿ 299

PM081

CN0450 White(Square) Base 45x45 mm Height 25 mm

฿ 219 ฿ 219