กล่องอาหาร (Take Away Box)

New

GU137

White Take Away Box@50

฿ 175 ฿ 175
New

PM225

NB135125-Karft Food Paper Container 135x125x35(H) cm@50

฿ 550 ฿ 550
New

PM224

NB118118-Kraft Food Paper Container 118x118x35(H) cm@50

฿ 500 ฿ 500
New

PM223

NB190085-Kraft Food Paper Container 190x85x35(H) cm@50

฿ 550 ฿ 550
New

PM222

NB155085-Kraft Food Paper Container 155x85x35(H) cm@50

฿ 500 ฿ 500
New

PM221

NB135085-Kraft Food Paper Container 135x85x35(H) cm@50

฿ 450 ฿ 450
New

PM220

NB135125-White Food Paper Container 135x125x35(H) cm@50

฿ 550 ฿ 550
New

PM219

NB190085-White Food Paper Container 190x85x35(H) cm@50

฿ 550 ฿ 550
New

PM218

NB155085-White Food Paper Container 155x85x35(H) cm@50

฿ 500 ฿ 500
New

PM217

NB135085-White Food Paper Container 135x85x35(H) cm@50

฿ 450 ฿ 450

OPS063

฿ 94 ฿ 94

OPS056

PET S&C-R5 50 Pcs

฿ 210 ฿ 210

OPS041

PET S&C-R4 50 Pcs

฿ 179 ฿ 179

OPS040

PET S&C-R3 50 Pcs

฿ 89 ฿ 89

E063

E83@100

฿ 160 ฿ 160

E057

E210@25

฿ 78 ฿ 78

E054

PET200+LID 200 g@100

฿ 420 ฿ 420

E035

Take Away 3 Holes box@25

฿ 170 ฿ 170

E034

Salad Oval Large@50

฿ 255 ฿ 255

E033

Salad Oval Medium@50

฿ 215 ฿ 215

E074

Smooth Sandwich@100

฿ 130 ฿ 130

E055

Large Sandwich@25

฿ 55 ฿ 55

E032

Medium Sandwich@50

฿ 100 ฿ 100

SS084

1545 Take Away Box 800 ml@25

฿ 250 ฿ 250