ธัญพืช และผลไม้แห้ง (Nut and Dry Fruit)

New

DF052

Oranges sliced 5 kg.

฿ 1,440 ฿ 1,440
New

NUT256

฿ 224 ฿ 224
New

NUT257

฿ 429 ฿ 429

NUT250

฿ 269 ฿ 269

NUT238

฿ 490 ฿ 490

NUT239

฿ 949 ฿ 949

DF048

Lemon slices 1 kg.

฿ 449 ฿ 449

DF051

Orange slices 1 kg.

฿ 329 ฿ 329

DF078

Dry kiwi 1 kg-N

฿ 280 ฿ 280

DF082

Orange diced 1 g-N

฿ 229 ฿ 229

DF085

Apricot 1 kg-N

฿ 599 ฿ 599

NUT234

฿ 129 ฿ 129

NUT235

฿ 209 ฿ 209

DF039

Cranberry 1 kg

฿ 459 ฿ 459

NUT230

White Sesame Seed 1 kg

฿ 175 ฿ 175

NUT229

White Sesame Seed 500 g

฿ 100 ฿ 100

NUT224

Whole Macadamia 1 kg

฿ 989 ฿ 989

NUT223

Whole Macadamia 500 g

฿ 519 ฿ 519

NUT215

Hazelnut 1 kg

฿ 779 ฿ 779

NUT214

Hazelnut 500 g

฿ 399 ฿ 399

NUT211

Black Sesame Seed 1 kg

฿ 175 ฿ 175

NUT210

Black Sesame 500 g

฿ 100 ฿ 100
Pre-Order

NUT207

Chia Seed 1 kg

฿ 390 ฿ 390
Pre-Order

NUT206

Chia Seed 500 g

฿ 210 ฿ 210