ธัญพืช และผลไม้แห้ง (Nut and Dry Fruit)

DF039

Cranberry 1 kg

฿ 459 ฿ 459

NUT230

White Sesame Seed 1 kg

฿ 175 ฿ 175

NUT229

White Sesame Seed 500 g

฿ 100 ฿ 100

NUT224

Whole Macadamia 1 kg

฿ 989 ฿ 989

NUT223

Whole Macadamia 500 g

฿ 519 ฿ 519

NUT215

Hazelnut 1 kg

฿ 779 ฿ 779

NUT214

Hazelnut 500 g

฿ 399 ฿ 399

NUT211

Black Sesame Seed 1 kg

฿ 175 ฿ 175

NUT210

Black Sesame 500 g

฿ 100 ฿ 100

NUT207

Chia Seed 1 kg

฿ 390 ฿ 390

NUT206

Chia Seed 500 g

฿ 210 ฿ 210

NUT204

Diced Almond with Skin 1 kg

฿ 519 ฿ 519

NUT203

Diced Almond with Skin 500 g

฿ 269 ฿ 269

NUT200

Diced Almond 1 kg

฿ 519 ฿ 519

NUT199

Diced Almond 500 g

฿ 269 ฿ 269

NUT196

Half Macadamia 1 kg

฿ 979 ฿ 979

NUT195

Half Macadamia 500 g

฿ 509 ฿ 509

NUT192

Raw Pistachios 1 kg

฿ 989 ฿ 989

NUT191

Raw Pistachios 500 g

฿ 519 ฿ 519

NUT189

Pumpkin Seed 1 kg

฿ 369 ฿ 369

NUT188

Pumpkin Seed 500 g

฿ 199 ฿ 199

NUT185

Half Cashew Nut 1 kg

฿ 390 ฿ 390

NUT184

Half Cashew Nut 500 g

฿ 209 ฿ 209

NUT181

Diced Cashew Nut 1 kg

฿ 370 ฿ 370