แยม/ฟิลลิ่ง/ท็อปปิ้ง (Jam/Filling/Topping)

PL009

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

 

PL008

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

 

PL007

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

 

PL006

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

 

PL005

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

 

PL004

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

 

PL002

"Lagentile" Hazelnuts Praline 5 kg

 

PL001

"Lagentile" Hazelnuts Praline 500 g

 

TOP017

Nutella 680 g

 

TOP021

Nutella 350 g

 

TOP016

Reese's Spreads 368 g

 

TOP015

Hershey's Spreads 368 g

 

TOP013

Jif's Creamy Peanut Butter 454 g

 

TOP012

Jif's Creamy Peanut Butter 340 g

 

TOP004

Caramel Topping Imperial 310 g

 

TOP003

Strawberry Topping Imperial 310 g

 

TOP002

Chocolate Topping Imperial 310 g

 

JAM025

Imperial Pineapple Jam 280 g

 

JAM024

Imperial Orange Marmalade Jam 280 g

 

JAM023

Imperial Mixed Fruit Jam 280 g

 

JAM022

Imperial Strawberry Jam 280 g

 

JAM019

Best Food Strawberry Jam 1.9 kg

 

JAM018

Best Food Orange Spread Jam 1.9 กก.

 

JAM017

Best Food Pineapple Jam 1.9 kg