แยม/ฟิลลิ่ง/ท็อปปิ้ง (Jam/Filling/Topping)

PL009

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

฿ 2,090 ฿ 2,090

PL008

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

฿ 469 ฿ 469

PL007

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

฿ 4,190 ฿ 4,190

PL006

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

฿ 450 ฿ 450

PL005

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

฿ 5,490 ฿ 5,490

PL004

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ติดต่อสอบถามทาง Line : @bakeryland

฿ 849 ฿ 849

PL002

"Lagentile" Hazelnuts Praline 5 kg

฿ 4,290 ฿ 4,290

PL001

"Lagentile" Hazelnuts Praline 500 g

฿ 459 ฿ 459

TOP017

Nutella 680 g

฿ 399 ฿ 399

TOP021

Nutella 350 g

฿ 209 ฿ 209

TOP013

Jif's Creamy Peanut Butter 454 g

฿ 189 ฿ 189

TOP012

Jif's Creamy Peanut Butter 340 g

฿ 169 ฿ 169

TOP004

Caramel Topping Imperial 310 g

฿ 69 ฿ 69

TOP003

Strawberry Topping Imperial 310 g

฿ 69 ฿ 69

TOP002

Chocolate Topping Imperial 310 g

฿ 69 ฿ 69
Pre-Order

JAM019

Best Food Strawberry Jam 1.9 kg

฿ 174 ฿ 174
Pre-Order

JAM018

Best Food Orange Spread Jam 1.9 กก.

฿ 159 ฿ 159
Pre-Order

JAM017

Best Food Pineapple Jam 1.9 kg

฿ 129 ฿ 129

FIL032

Imperial Ready Gel (Clear) Non-Cooked 1 kg

฿ 124 ฿ 124

FIL027

Imperial Strawberry Filling and Topping 1 kg

฿ 35 ฿ 35
Pre-Order

FIL026

Vanilla Filling and Topping 1 kg

฿ 41 ฿ 41
Pre-Order

FIL022

Imperial Chocolate Filling and Topping 1 kg

฿ 44 ฿ 44
Pre-Order

FIL021

Imperial Orange Flavor Filling and Topping 1 kg

฿ 41 ฿ 41

FIL020

Imperial Strawberry Filling and Topping 1 kg

฿ 50 ฿ 50