น้ำเชื้อม (Syrup)

SYR016

High Fructose 55% 1.5 kg

฿ 69 ฿ 69
Pre-Order

SYR015

KARO SYRUP CORN, LIGHT 12x47 ml

฿ 379 ฿ 379

SYR012

Maple Syrup Imperial 940 g

฿ 89 ฿ 89

SYR013

Hershey's chocolate syrup 3.4 kg

฿ 639 ฿ 639
Pre-Order

SYR011

Strawberry Syrup Hershey 22 oz

฿ 189 ฿ 189
Pre-Order

SYR019

Rose Syrup Lin 770 ml

฿ 279 ฿ 279

SYR014

Vanilla Syrup Lin 300 ml

฿ 75 ฿ 75

SYR006

Caramel Syrup Lin 300 ml

฿ 75 ฿ 75

SYR005

Hazelnut Syrup Lin 300 ml

฿ 75 ฿ 75

SYR004

Honey Syrup Imperial 400 g

฿ 170 ฿ 170

SYR003

Imperial Maple Syrup 360 g

฿ 55 ฿ 55

SYR002

Imperial Honey Syrup 940 g

฿ 89 ฿ 89
Pre-Order

SYR001

Hershey's chocolate syrup 24 OZ

฿ 189 ฿ 189