ถุงหิ้ว (Carry Bag)

New

CIB017

D061A-1 : Love Comes Softly 22x21x17(H) cm@10

฿ 220 ฿ 220
New

CIB016

C1607-1 pattern paper bag 32 * 8 * 34 (H) cm @ 10

฿ 200 ฿ 200
New

CIB015

C220609-1 Paper bag with Joy design 32 * 8 * 23 (H) cm @ 10 bag

฿ 200 ฿ 200
New

CIB014

Y-038-1 :The most Beautiful Moment 25*24*22.5 cm@10

฿ 340 ฿ 340
New

CIB013

Y-025F: Dainty Happiness 21*16*15(H) cm@10

฿ 340 ฿ 340
New

CIB012

5201B-1: Happiness 22*21*19(H) cm@10

฿ 240 ฿ 240
New

CIB011

F081A-1: Love Comes Softly 25*24*21(H) cm@10

฿ 320 ฿ 320
New

CIB010

D061B-1: Love Comes Softly 22*21*17(H) cm@10

฿ 240 ฿ 240

CIB009

C2104-1 Paper Bag: Amour Musique 41*8*34.5 cm@10

฿ 220 ฿ 220

CIB008

H103A-3 Paper Bag: Best Wishes 30*13*21 cm@10

฿ 150 ฿ 150

CIB007

Y-037-5 Paper Bag: Happiness Forever 27*26*24 cm@10

฿ 350 ฿ 350

CIB006

NB3002 Paper Bag: Halo Paradise 30*13*20 cm@10

฿ 150 ฿ 150

CIB005

2801A-4 Paper Bag: Enjoyed and Carefree 27*19*22 cm@10

฿ 300 ฿ 300

CIB004

2801A-3 Paper Bag: Enjoyed and Carefree 26*9*22 cm@10

฿ 150 ฿ 150

CIB003

M12101-1 Paper Bag: Hope Faith Love Happiness 32*8*26 cm@10

฿ 200 ฿ 200

CIB002

R1601-3 Bag: Pleasure 32*15.5*28.5 cm@12

฿ 96 ฿ 96

CIB001

pack of 12 pieces

฿ 96 ฿ 96