กล่องเค้กพลาสติก (Plastic Cake Box)

New

E101

Sandwich S@50

฿ 69 ฿ 69

GU113

B009 Rectangle Plastic Cake Box DIA: 120x70x40 mm@50

฿ 125 ฿ 125

GU115

B045 Triangle PLastic Cake Box DIA: 137x135x65 mm@50

฿ 225 ฿ 225

GU114

B042 Gold Plastic Cake Box DIA: 140x110x50 mm@50

฿ 200 ฿ 200

GU112

B023 Plastic Cake Box DIA: 130x105 mm@25

฿ 150 ฿ 150

GU092

B022 Round PLastic Cake Box DIA: 90x80 mm@25

฿ 100 ฿ 100