ถาดอบขนม BL (Baking Tray)

New

CPK113

Square Pie Pan 6" AL

฿ 349 ฿ 349
New

TRA054

Baking Tray 7x7x1.5 inch

฿ 139 ฿ 139
New

TRA053

Baking Tray 12x12x2 inch

฿ 199 ฿ 199
New

TRA052

Baking Tray 9x9x2 inch

฿ 174 ฿ 174
New

TRA051

Baking Tray 10x10x1.5 inch

฿ 169 ฿ 169
New

TRA050

Baking Tray 8x8x2 inch

฿ 159 ฿ 159
New

TRA049

Baking Tray 15x22x1.25 inch

฿ 229 ฿ 229
New

TRA048

Baking Tray 11x11x1.5 inch

฿ 189 ฿ 189
New

TRA047

Baking Tray 16x24x1 inch

฿ 289 ฿ 289
New

CPK102

8-inch baking pan with open bottom

฿ 449 ฿ 449

TRA046

3323 Cooling Rack A2 37*63 cm

฿ 109 ฿ 109

TRA045

Baking Tray 7x11x1.5 inch

฿ 169 ฿ 169

TRA044

Baking Tray 12x17x1.5 inch

฿ 229 ฿ 229

TRA043

Baking Tray 10x14x1.5 inch

฿ 189 ฿ 189

TRA042

Baking Tray 16x24x1 inch

฿ 289 ฿ 289

TRA041

Baking Tray 11x15x1 inch

฿ 174 ฿ 174

TRA040

ถาดขอบ ตรง 10x12x2 นิ้ว-N

฿ 189 ฿ 189

TRA039

Baking Tray 13x18x1 inch

฿ 189 ฿ 189

TRA038

Baking Tray 11x16x1 inch

฿ 184 ฿ 184

TRA037

Baking Tray 8x8x1.5 inch

฿ 149 ฿ 149

TRA036

Baking Tray 9x9x1.5 inch

฿ 164 ฿ 164

TRA035

Baking Tray 10x10x2 inch

฿ 179 ฿ 179

TRA034

Baking Tray 11x16x1 inch

฿ 184 ฿ 184

TRA033

Baking Tray 11x15x1 inch

฿ 174 ฿ 174