หัวบีบ SN (Tip)

New

SN250

SN7074 Pastry Tip DIA: 9*18*35 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN249

SN7073 Pastry Tip DIA: 10.5*18*35 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN248

SN7072 Pastry Tip DIA: 13*25*40 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN247

SN7061 Pastry Tip DIA: 1.5*18*35 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN245

SN7063 Pastry Tip DIA: 4.5*18*35 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN244

SN7064 Pastry Tip DIA: 6*18*35 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN243

SN7065 Pastry Tip DIA: 7.5*18*35 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN242

SN7066 Pastry Tip DIA: 9*25*40 mm

฿ 99 ฿ 99
New

SN241

SN7067 Pastry Tip DIA: 10*25*40 mm

฿ 99 ฿ 99

SN208

SN7025 Sanneng Pastry Tip DIA: 20*30*45 mm

฿ 99 ฿ 99

SN207

SN7027 Sanneng Pastry Tip DIA: 18*25*40 mm

฿ 99 ฿ 99

SN205

SN7144 Sanneng Pastry Tip DIA: 8*18*70 mm

฿ 119 ฿ 119

SN204

SN7093 Sanneng Pastry Tip DIA: ∮14.5*∮24*42 mm

฿ 99 ฿ 99

SN203

SN7028 Sanneng Pastry Tip DIA: ∮12*∮18*35 mm

฿ 99 ฿ 99

SN202

SN7026 Sanneng Pastry Tip DIA: ∮14*∮24*43 mm

฿ 99 ฿ 99

SN197

SN7241 Sanneng Pastry Tip DIA: ∮25*41 mm

฿ 99 ฿ 99