สมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมืออาชีพ เพื่อพัฒนาวงการเบเกอรี่ให้ได้มาตรฐานการให้บริการระดับโลก 
ติดต่อสมัครงานที่ สาขาโดยตรง หรือ 087-082-8889 หรือ p.jakawan@hotmail.com

     1. ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝึกหัด ประจำสาขา ศรีนครินทร์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุติการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบริการขาย
 • พร้อมจะเรียนรู้งาน
    2. พนักงานขาย ประจำสาขา ทาวน์ อิน ทาวน์ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี 
 • เพศหญิง-ชาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ใจรักบริการ
 • มีความกระตืนรือร้น

    3. พนักงานขาย ประจำสาขา ราชพฤกษ์ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ใจรักบริการมีความกระตืนรือร้น

    4. พนักงานขาย ประจำสาขา สามย่าน-มาบุญครอง 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ใจรักบริการมีความกระตืนรือร้น