บริการ

บริการ (Our Services)
A. ขายปลีก (Consumer Services)
WOW! CUSTOMER SERVICE 

1. เราเป็นที่ปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

 

2. เรามีสูตรและวิธีการทำขนมที่กำลังเป็นที่นิยมแก่ลูกค้าได้ (Free)

3. เราจัดกิจกรรม Mini-Workshop จากเชฟระดับประเทศ

  

4. เราส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่ ตามเวลาที่กำหนด (Delivery) 

 

B. ขายส่ง (Wholesale Service)

 

 

C. คอร์สสอนทำขนม (Courses)