การแลกเปลี่ยน

ฉันสามารถเปลี่ยนสินค้าของฉันได้หรือไม่

ได้ โดยต้องผ่านนโยบายการส่งคืนสินค้าก่อนเท่านั้น (โปรดศึกษานโยบายการส่งคืนสินค้า) หรือ ติดต่อ Line ID: @bakeryland หรือ 095-034-3603 หรือ

BakeryLand QR Code: