ถุงหูหิ้ว (Carry Bag)

New

BAG110

ถุงหูหิ้ว PE 7(2+2)" x 15" : 500 กรัม

฿ 56 ฿ 56
New

BAG109

ถุงหูหิ้ว PE 6(2+2)" x 11" : 500 กรัม

฿ 56 ฿ 56
New

BAG108

ถุงหูหิ้ว PE 8(2.5+2.5)" x 16" : 500 กรัม

฿ 56 ฿ 56
New

BAG107

ถุงหูหิ้ว PE 12(3+3)" x 20 : 500 กรัม

฿ 56 ฿ 56
New

BAG106

ถุงหูหิ้ว PE 9(2.5+2.5)" x 18" :500 กรัม

฿ 56 ฿ 56
New

BAG105

ถุงหูหิ้ว PE 6(2+2)" x 14" : 500 กรัม

฿ 56 ฿ 56

BAG098

PET หูหิ้ว 7x15 ตราปู 500 กรัม

฿ 74 ฿ 74
New

GB140

แพ็คละ 25 ชิ้น

฿ 130 ฿ 130
New

GB130

แพ็คละ 50 ชิ้น

฿ 170 ฿ 170
New

GB129

แพ็คละ 50 ชิ้น

฿ 170 ฿ 170
New

GB128

แพ็คละ 25 ชิ้น

฿ 250 ฿ 250
New

GB107

แพ็คละ 25 ชิ้น

฿ 140 ฿ 140
New

GB100

แพ็คละ 25 ชิ้น

฿ 250 ฿ 250
New

BAG104

GF-I6-000 ถุงกระดาษใส่กล่องเค้ก 3 ปอนด์ 27.5*32.5*26 cm@10 ชิ้น

฿ 200 ฿ 200
New

BAG103

GF-H6-000 ถุงกระดาษใส่กล่องเค้ก 2 ปอนด์ 25.5*31*26 cm@10 ชิ้น

฿ 170 ฿ 170
New

BAG102

GF-G6-000 ถุงกระดาษใส่กล่องเค้ก 1 ปอนด์ 21*25*25.5 cm@10 ชิ้น

฿ 150 ฿ 150
New

CIB016

แพ็คละ 10 ใบ

฿ 200 ฿ 200
New

CIB015

แพ็คละ 10 ใบ

฿ 200 ฿ 200
New
New

CIB012

แพ็คละ 10 ใบ

฿ 240 ฿ 240