กล่องอาหาร (Take Away Box)

New

GU137

White Take Away Box@25

฿ 175 ฿ 175
New

PM225

NB135125-Karft กล่องกระดาษ พร้อมฝา 135x125x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 550 ฿ 550
New

PM224

NB118118-Kraft กล่องกระดาษ พร้อมฝา 118x118x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 500 ฿ 500
New

PM223

NB190085-Kraft กล่องกระดาษ พร้อมฝา 190x85x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 550 ฿ 550
New

PM222

NB155085-Kraft กล่องกระดาษ พร้อมฝา 155x85x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 500 ฿ 500
New

PM221

NB135085-Kraft กล่องกระดาษ พร้อมฝา 135x85x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 450 ฿ 450
New

PM220

NB135125-กล่องกระดาษ พร้อมฝา 135x125x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 550 ฿ 550
New

PM219

NB190085-กล่องกระดาษ พร้อมฝา 190x85x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 550 ฿ 550
New

PM218

NB155085-กล่องกระดาษ พร้อมฝา 155x85x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 500 ฿ 500
New

PM217

NB135085-กล่องกระดาษ พร้อมฝา 135x85x35(H) cm@50pcs/pack

฿ 450 ฿ 450

OPS063

กล่องใส PET S&C-R2@100pcs/pack

฿ 94 ฿ 94

OPS056

กล่องใส PET S&C-R5@50pcs/pack

฿ 210 ฿ 210

OPS041

กล่องใส PET S&C-R4 จำนวน 50 ชิ้น

฿ 179 ฿ 179

OPS040

กล่องใส PET S&C-R3 จำนวน 50 ชิ้น

฿ 89 ฿ 89

E063

E83@100

฿ 160 ฿ 160

E057

E210@25

฿ 78 ฿ 78

E054

PET200+ฝา ขนาด 200 g@100

฿ 420 ฿ 420

E035

กล่องอาหาร 3 ช่อง@25

฿ 170 ฿ 170

E034

สลัดวงรีใหญ่@50pcs/pack

฿ 255 ฿ 255

E033

กล่องสลัด วงรีกลาง@50pcs/pack

฿ 215 ฿ 215

E074

แซนวิสเรียบ@100pcs/pack

฿ 130 ฿ 130

E055

แซนวิสใหญ่@25pcs/pack

฿ 55 ฿ 55

E032

แซนวิสกลาง@50pcs/pack

฿ 100 ฿ 100

SS084

1545 กล่องกลม ฐานดำ ฝาใส 800 ml@25-N

฿ 250 ฿ 250