ฟอยล์ (Foil)

New

FOIL044

แพ็คละ 5 ชิ้น (เข้าไมโครเวฟได้)

฿ 39 ฿ 39

STAR157

แพ็คละ 5 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 179 ฿ 179

STAR156

แพ็คละ 5 ชิ้น

฿ 35 ฿ 35

STAR155

แพ็คละ 20 ชิ้น ไม่มีฝา (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 28 ฿ 28

STAR154

แพ็คละ 20 ชิ้น ไม่มีฝา (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 24 ฿ 24

STAR153

แพ็คละ 5 ชิ้น

฿ 35 ฿ 35

STAR152

แพ็คละ 10 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 43 ฿ 43

STAR151

แพ็คละ 10 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 62 ฿ 62

STAR150

แพ็คละ 5 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 56 ฿ 56

STAR149

แพ็คละ 10 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 62 ฿ 62

STAR148

แพ็คละ 5 ชิ้น (ไม่มีฝา) (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 42 ฿ 42

STAR147

แพ็คละ 20 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 43 ฿ 43

STAR146

แพ็คละ 5 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 46 ฿ 46

STAR145

แพ็คละ 12 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 59 ฿ 59

STAR144

แพ็คละ 12 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 58 ฿ 58

STAR142

แพ็คละ 10 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 32 ฿ 32

STAR141

แพ็คละ 5 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 67 ฿ 67

STAR140

แพ็คละ 20 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 43 ฿ 43

STAR139

แพ็คละ 10 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้) มีช้อน

฿ 55 ฿ 55

STAR138

แพ็คละ 12 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 64 ฿ 64

FOIL037

AP230 ฟอยล์ สี่เหลี่ยม ทอง 9.5x6.5x4(H) cm@20

฿ 180 ฿ 180

FOIL036

AP125 ฟอยล์ กลม ทอง 6.5x3.5(H) cm@20

฿ 160 ฿ 160

STAR096

3319-G-P สีทอง@10-N

฿ 32 ฿ 32

STAR135

แพ็คละ 5 ชิ้น (สามารถเข้าไมโครเวฟได้)

฿ 48 ฿ 48