ที่ตักไอศครีม (Ice Cream Scoop)

New

CPK059

ที่ตัดไอศครีมแบบมือจับ

฿ 199 ฿ 199

UTE178

ที่ตักไอศครีม วงรี (เบอร์ 40)

฿ 549 ฿ 549

UTE177

ที่ตักไอศครีม วงรี (เบอร์ 30)

฿ 549 ฿ 549

UTE133

ที่ตักไอศครีม ขนาด 7.6 cm (6)

฿ 399 ฿ 399

UTE119

ที่ตักไอศครีม ขนาด 7 cm (8)

฿ 399 ฿ 399

UTE074

ที่ตักไอศครีม ขนาด 2.8 cm (100)

฿ 449 ฿ 449

UTE073

ที่ตักไอศครีม ขนาด 3.8 cm (50)

฿ 399 ฿ 399

UTE072

ที่ตักไอศครีม ขนาด 5.5 cm (24)

฿ 399 ฿ 399

UTE071

ที่ตักไอศครีม ขนาด 5.8 cm (16)

฿ 399 ฿ 399

UTE070

ที่ตักไอศครีม ขนาด 4 cm (40)

฿ 399 ฿ 399

UTE069

ที่ตักไอศครีม ขนาด 6.2 cm (12)

฿ 399 ฿ 399

UTE068

ที่ตักไอศครีม ขนาด 6.5 cm (10)

฿ 399 ฿ 399

UTE067

ที่ตักไอศครีม ขนาด 4.5 cm (30)

฿ 399 ฿ 399

UTE066

ที่ตักไอศครีม ขนาด 6 cm (14)

฿ 399 ฿ 399

UTE024

ที่ตักไอศครีม ขนาด 3.2 cm(70)

฿ 399 ฿ 399

UTE023

ที่ตักไอศครีม ขนาด 3.5 cm (60)

฿ 399 ฿ 399

UTE022

ที่ตักไอศครีม ขนาด 5 cm(20)

฿ 399 ฿ 399