U10001 กล่องเค้กกลม Venus-S 10 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI005

1 ชิ้น

Share

Share

U10001 กล่องเค้กกลม Venus-S 10 นิ้ว = 100 บาท/ชิ้น

U10001 กล่องเค้กกลม Venus-S 10 นิ้ว@5 = 475 บาท/ 5 ชิ้น

U10001 กล่องเค้กกลม Venus-S 10 นิ้ว@15 = 1,350 บาท/ 15 ชิ้น

U10001 กล่องเค้กกลม Venus-S 10 นิ้ว@50 = 4,250 บาท/ 50 ชิ้น

U10001 กล่องเค้กกลม Venus-S 10 นิ้ว@100 = 8,000 บาท/ 100 ชิ้นราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.