U12001 กล่องเค้กกลม Venus-M 12 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI060

1 ชิ้น

Share

Share

U12001 กล่องเค้กกลม Venus-M 12 นิ้ว = 120 บาท/ชิ้น

U12001 กล่องเค้กกลม Venus-M 12 นิ้ว@5 = 575 บาท/ 5 ชิ้น

U12001 กล่องเค้กกลม Venus-M 12 นิ้ว@15 = 1,650 บาท/ 15 ชิ้น

U12001 กล่องเค้กกลม Venus-M 12 นิ้ว@50 = 5,250 บาท/ 50 ชิ้น

U12001 กล่องเค้กกลม Venus-M 12 นิ้ว@100 = 10,000 บาท/ 100 ชิ้นราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.