U14001 กล่องเค้กกลม Venus-L 14 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI006

1 ชิ้น

Share

Share

U14001 กล่องเค้กกลม Venus-L 14 นิ้ว = 140 บาท/ชิ้น
U14001 กล่องเค้กกลม Venus-L 14 นิ้ว@5 = 675 บาท/ 5 ชิ้น
U14001 กล่องเค้กกลม Venus-L 14 นิ้ว@15 = 1,950 บาท/ 15 ชิ้น
U14001 กล่องเค้กกลม Venus-L 14 นิ้ว@50 = 6,250 บาท/ 50 ชิ้น
U14001 กล่องเค้กกลม Venus-L 14 นิ้ว@100 = 12,000 บาท/ 100 ชิ้นราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.