W-014 กล่องเค้กทรงโค้งลายดอกไม้-S@5

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI081

แพ็คละ 5 ใบ

Share

Share

W-014 กล่องเค้กทรงโค้งลายดอกไม้-S@5 = 70 บาท/แพ็ค (แพ็คละ 5 ชิ้น)

W-014 กล่องเค้กทรงโค้งลายดอกไม้-S@15 = 180 บาท/ 15 ชิ้น

W-014 กล่องเค้กทรงโค้งลายดอกไม้-S@50 = 500 บาท/ 50 ชิ้น

W-014 กล่องเค้กทรงโค้งลายดอกไม้-S@100 = 800 บาท/ 100 ชิ้น
ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.