102BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI111

1 ชิ้น

Share

Share

102BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล = 90 บาท/ชิ้น

102BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@5 = 425 บาท/ 5 ชิ้น

102BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@15 = 1,200 บาท/ 15 ชิ้น

102BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@50 = 3,750 บาท/ 50 ชิ้น

102BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@100 = 7,000 บาท/ 100 ชิ้น
ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.