092BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI112

1 ชิ้น

Share

Share

092BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล = 80 บาท/ชิ้น

092BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@5 = 375 บาท/ 5 ชิ้น

092BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@15 = 1,050 บาท/ 15 ชิ้น

092BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@50 = 3,250 บาท/ 50 ชิ้น

092BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@100 = 6,000 บาท/ 100 ชิ้น
ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.