122BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI223

1 ชิ้น

Share

Share

122BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล = 110 บาท/ชิ้น

122BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@5 = 525 บาท/ 5 ชิ้น

122BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@15 = 1,500 บาท/ 15 ชิ้น

122BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@50 = 4,750 บาท/ 50 ชิ้น

122BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@100 = 9,000 บาท/ 100 ชิ้น


 


ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.