142BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI300

1 ชิ้น

Share

Share

142BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล = 130 บาท/ชิ้น

142BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@5 = 625 บาท/ 5 ชิ้น

142BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@15 = 1,800 บาท/ 15 ชิ้น

142BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@50 = 5,750 บาท/ 50 ชิ้น

142BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@100 = 11,000 บาท/ 100 ชิ้นราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.