162BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI301

1 ชิ้น

Share

Share

162BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล = 160 บาท/ชิ้น

162BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@5 = 775 บาท/ 5 ชิ้น

162BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@15 = 2,250 บาท/ 15 ชิ้น

162BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@50 = 7,250 บาท/ 50 ชิ้น

162BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@100 = 14,000 บาท/ 100 ชิ้นราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.