202BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI302

1 ชิ้น

Share

Share

202BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล = 240 บาท/ชิ้น

202BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@5 = 1,150 บาท/ 5 ชิ้น

202BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@15 = 3,300 บาท/ 15 ชิ้น

202BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@50 = 10,500 บาท/ 50 ชิ้น

202BK-1 กล่องเค้กกลมน้ำตาล@100 = 20,000 บาท/ 100 ชิ้นราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.