70601B กล่อง 6 หลุม สีเขียว@5

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI116

แพ็คละ 5 ใบ

Share

Share

70601B กล่อง 6 หลุม สีเขียว@5 = 170 บาท/แพ็ค (5 ชิ้น/แพ็ค)
70601B กล่อง 6 หลุม สีเขียว@15 = 480 บาท/ 15 ชิ้น
70601B กล่อง 6 หลุม สีเขียว@50 = 1,500 บาท/ 50 ชิ้น
70601B กล่อง 6 หลุม สีเขียว@100 = 2,800 บาท/ 100 ชิ้น
ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.