Y-025A1 กล่องน้ำตาล 18.5x14.5x5cm

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI161

แพ็คละ 5 ชิ้น

Share

Share

Y-025A1 กล่องน้ำตาล 18.5x14.5x5cm@5 = 190 บาท/ 5 ชิ้น
Y-025A1 กล่องน้ำตาล 18.5x14.5x5cm@15 = 540 บาท/ 15 ชิ้น
Y-025A1 กล่องน้ำตาล 18.5x14.5x5cm@50 = 1,700 บาท/ 50 ชิ้น
Y-025A1 กล่องน้ำตาล 18.5x14.5x5cm@100 = 3,200 บาท/ 100 ชิ้นราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.