100-014E กล่องเค้กลายวงกลมสีชมพู 21x15x5.4 cm

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CI170

แพ็คละ 5 ชิ้น

Share

Share

100-014E กล่องเค้กลายวงกลมสีชมพู 21x15x5.4 cm@5 = 110 บาท/แพ็ค (แพ็คละ 5 ชิ้น)

100-014E กล่องเค้กลายวงกลมสีชมพู 21x15x5.4 cm@15 = 300 บาท/ 15 ชิ้น

100-014E กล่องเค้กลายวงกลมสีชมพู 21x15x5.4 cm@50 = 900 บาท/ 50 ชิ้น

100-014E กล่องเค้กลายวงกลมสีชมพู 21x15x5.4 cm@100 = 1,600 บาท/ 100 ชิ้น
ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ.