หนังสือคู่มือ (Book)

1. ท่านลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือ ท่านเป็นบริษัท โรงแรม โรงงาน ร้านค้าชั้นนำ ตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อได้ที่ แผนกค้าส่ง โทร: 084-542-3225
2. ท่านลูกค้าที่สนใจซื้อออนไลน์ กรุณาติดต่อได้ที่ แผนกออนไลน์ โทร: 095-034-3603 หรือ LINE ID: @bakeryland

BK022

902-1041 Wilton CUPCAKE II BOOK

 

BK020

907-117 Wilton GUM PASTE BOOK

 

BK019

902-907 Wilton ROMANTIC WEDDING CAKES BOOK

 

BK018

902-1108 Wilton TIERED CAKES

 

BK017

902-1053 Wilton PUNCH CUT DECORATE PUBLIC

 

BK016

902-1105 Wilton BROWNIE BOOK

 

BK009

902-1232 Wilton CAKE DEC FOR BEGINNERS GUIDE

 

BK008

902-1101 WILTON WEDDING STYLE

 

BK007

902-1231 Wilton CANDY MAKING BEGINNERS GUIDE

 

BK006

902-1375 Wilton USES OF TIPS BOOK

 

BK004

902-904 Wilton DECORATING CAKES BOOK

 

BK003

902-911 Wilton FONDANT BOOK

 

BK002

902-1055 Wilton POPS PUBLICATION