2816 Paper Baking Cup-Brown@800

SKU : SSP002

2816 Paper Baking Cup-Brown@800 =

Share

Share

2816 Paper Baking Cup-Brown@800 = 129 บาท/หลอด ( 800 ชิ้น/หลอด)

2816 Paper Baking Cup-Brown@800 = 2,975 บาท/ลัง (25 หลอด/ลัง)

กว้าง : 40 mm.

สูง : 25 mm.

เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95 mm.

 

 

ราคานี้ยังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าส่ง

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ